Siirry sisältöön
Yksinäisyys (ja sen kanssa pärjääminen)
Netarin tarjoaa

Mitä yksinäisyys on?

Nuorten yksinäisyys on lisääntynyt viime aikoina. Yksinäisyys voi tuntua ahdistavalta ja raskaalta, koska jokainen kaipaa toisten hyväksyntää ja kuulumista johonkin.  Moni meistä kokee itsensä jossain vaiheessa elämäänsä yksinäiseksi. Tilapäistä yksinäisyyttä voivat aiheuttaa esimerkiksi muutto uudelle paikkakunnalle tai uudessa koulussa aloittaminen. Joskus yksinäisyys voi myös pitkittyä. Yksinäisyys ei tarkoita, että sinussa olisi mitään vikaa; ihmiset kokevat yksinäisyyttä hyvin monesta erilaisesta syystä. Yksinäisyydestä on myös mahdollista päästä eroon, mutta toisinaan se vaatii apua.

Yksinäisyys voidaan jakaa emotionaaliseksi sekä sosiaaliseksi yksinäisyydeksi. Emotionaalinen yksinäisyys on sitä, kun henkilö kokee ettei omassa elämässä ole läheistä ystävää, jonka kanssa jakaa asioita ja tulla hyväksytyksi. Tällöin henkilö voi kokea, ettei ole kenellekään oikeasti tärkeä. Sosiaaliselle yksinäisyydelle puolestaan on ominaista kavereiden puute ja kokemus siitä, ettei kuulu mihinkään ryhmään.

Miten helpottaa yksinäisyyttä?

Yksinäisyyteen on mahdollista löytää helpotusta ja siitä voi päästä kokonaan eroon.

  • Voit kertoa yksinäisyydestä luotettavalle aikuiselle. Netissä kertominen voi olla etenkin aluksi toimiva vaihtoehto, jos sinulla ei ole elämässäsi ihmisiä joille kertoa tai jos kertominen tuntuu liian vaikealta.
  • Voit tutustua uusiin ihmisiin vaikkapa harrastuksissa, kerhoissa tai netissä.
  • Yksinäisyyteen liittyviin ajattelumalleihin, kuten sosiaalisiin pelkoihin voi saada apua. Voit hakea apua esimerkiksi kouluterveydenhoitajalta tai terveyskeskuksesta.
  • Itseään kohtaan kannattaa olla armollinen ja kärsivällinen. Jos yksinäisyyttä on kestänyt pidempään, saattaa siitä pääseminen myös viedä aikaa.

Yksinäisyyttä ylläpitävät ajatukset

Joskus yksinäisyyttä voivat ylläpitää omat vääristyneet ajatukset sekä niihin liittyvät tunteet ja käyttäytyminen. Ajatukset ohjaavat meidän toimintaamme ja yksinäisyys saattaa aiheuttaa kehän, mikä jatkuu kunnes se katkaistaan. Tämän vuoksi on tärkeää tunnistaa yksinäisyyden syistä ja seurauksista johtuvia ajatus- ja toimintamalleja, jotta niitä voitaisiin muuttaa.

Esimerkiksi aikaisemmat negatiiviset kokemukset, kuten kiusatuksi tuleminen voivat saada ihmisen tulkitsemaan muiden tekoja ja puheita negatiivisesti. Muiden käytöksestä saattaa etsiä merkkejä siitä, että nämä suhtautuvat negatiivisesti tai torjuvaksi. Muiden naurun saattaa tulkita itseen kohdistuvaksi nauruksi, vaikka kyse olisi vain jollekin hauskalle tapahtumalle nauramisesta.

Tällaiset tulkinnat aiheuttavat ajatusvääristymiä. Niihin on kuitenkin mahdollista vaikuttaa. Ajatusmallien tunnistamista voi auttaa ajatusten kirjoittaminen ylös, jotta konkreettisesti huomaisi, miten oma mieli toimii. Omille negatiivisille tulkinnoille voi kirjoittaa myös ylös myönteisempiä ja itseen lempeämmin suhtautuvia vaihtoehtoja. Ajatusmallien muuttaminen vie aikaa ja niihin saattaa tarvita ammattilaisapua, joten syyllisyyttä ei kannata tuntea, jos ajatusmallien muuttaminen tuntuu hankalalta. Avun hakemisessa ei myöskään ole mitään väärää.

Yksinäisyydestä kannattaa puhua

Yksinäisyys ei ole pysyvä olotila, vaan siihen voidaan onneksi puuttua monella tavalla. Yksinäisyydestä puhuminen voi lievittää yksinäisyyden kokemusta. Joskus yksinäisyydestä jutteleminen voi tuntua jännittävältä tai haastavalta. Yksinäisyys voi aiheuttaa häpeää ja muita haastavia tuntemuksia. On kuitenkin hyvä muistaa, että hyvin moni ihminen kokee yksinäisyyttä jossain kohtaa elämäänsä ja että yksinäisyys ei tarkoita, että sinussa olisi mitään vikaa tai hävettävää.

Yksinäisyydestä kannattaa kertoa luotettavalle aikuiselle. Tällainen voi olla esimerkiksi vanhempi, sukulainen, opettaja, nuorisotyöntekijä, koulukuraattori tai joku muu.

Eikö sinulla ole tällä hetkellä elämässäsi sellaista henkilöä, jonka kanssa voisit tai uskaltaisit jutella yksinäisyydestä? Voit tulla juttelemaan Netarichatiin turvalliseen ja luottamukselliseen ympäristöön. Voit myös laittaa meille viestiä NetariWA:ssa numeroon 0503135160. Työntekijät ja koulutetut vapaaehtoiset vastaavat vastaavat viesteihin arkisin 24h sisällä.

Missä tavata ihmisiä?

Itseä kiinnostavaan harrastus- tai vapaa-ajan toimintaan hakeutumalla voit päästä vuorovaikutukseen muiden ihmisten kanssa sekä löytää uusia ystäviä. Mitä kiinnostuksen kohteita sinulla on? Entä onko harrastuksia, joita tahtoisit kokeilla? Voit etsiä paikkakunnallasi olevaa harrastustoimintaa vaikkapa kuntasi nettisivuilta.

Jos harrastus- tai vapaa-ajan toimintaan osallistuminen tuntuu tällä hetkellä liian suurelta kynnykseltä esimerkiksi sosiaalisten pelkojen takia, voit pohtia, mikä olisi sinulle sopiva tapa olla yhteydessä toisiin ihmisiin. Oletko kokeillut esimerkiksi löytää kavereita netistä?

Uusiin ihmisiin voi myös tutustua netissä esimerkiksi keskustelupalstoilla, peleissä, chateissa tai sosiaalisessa mediassa. Netin avulla voi täten siis solmia sekä ylläpitää uusia ihmissuhteita. Netarista löydät monenlaisia palveluita, joissa voit päästä tapaamaan uusia kavereita. Voisiko kenties Netarin Momio, Twitch, Minecraft tai Discord olla sinulle paikka, josta löytää samanhenkisiä tyyppejä?

Yksinäisyys on yksi monesta asiasta, jonka kanssa lapset ja nuoret voivat tarvita tukea. Lue enemmän tietoa arjen tueksi -sivustollamme siitä, miten voi toimia heidän tukena paremmin.