Siirry sisältöön
Pelastakaa Lapset ja Someturva tekevät yhteistyötä someloukkausten torjumiseksi ja korjaamiseksi
Netarin tarjoaa

Pelastakaa Lasten ja Someturvan yhteistyö

Digitaaliset ohjaus- ja neuvontapalvelut ovat osa Pelastakaa Lasten toimintaa lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja toimintaedellytysten turvaamiseksi. Työn tavoitteena on tukea vaikeissa elämäntilanteissa olevia nuoria tarjoamalla psykososiaalista tukea ja auttaa heitä löytämään ratkaisuja käsillä oleviin haasteisiin. Palvelua toteuttaa joukko Pelastakaa Lasten valitsemia ja kouluttamia ammattilaisia ja vapaaehtoisia. Pelastakaa Lapset käyttää digitaalisessa ohjaus- ja neuvontapalvelussaan Ninchat-alustaa.

Someturva tarjoaa puolueettoman lainopillisen asiantuntemuksen sosiaalisen median hankaliin tilanteisiin, kuten kiusaamiseen, häirintään ja uhkailuun. Sen avulla loukkauksen uhrit saavat asiantuntevan neuvon siitä, miltä heidän tilanteensa oikeudellisesta näkökulmasta näyttää ja miten sen kanssa kannattaa toimia.

Pelastakaa Lapset ja Someturva tekevät yhteistyötä, jossa Pelastakaa Lasten ohjaus- ja neuvontapalveluita on tarjolla Someturvan verkkosivulla. Yhteistyön tavoitteena on varmistaa, että sosiaalisessa mediassa loukatuksi tulleet saavat Someturvan tarjoaman lainopillisen opastuksen ja psykososiaalisen tuen lisäksi luotettavaa keskusteluapua.

Tietosuoja

Alla on tärkeää tietoa tietosuojasta. Luethan sen tarkasti.

Lue tietosuojaseloste >

Asiakkaidemme tietosuoja on meille erittäin tärkeää. Käyttämämme Ninchat-alustan tietoturva on huippulaatua: teknologia on auditoitu ja sitä käyttävät mm. HUSin, Finnveran ja Hollannin poliisin kaltaiset, tinkimätönta turvallisuutta työssään edellyttävät toimijat.

Ninchatissa käydyt keskustelut tallennetaan, mutta niitä pääsevät katsomaan ainoastaan valitut Pelastakaa Lasten työntekijät, joilla on siihen erityinen lupa ja joita sitoo vaitiolovelvollisuus. Keskustelut poistetaan Ninchatista kokonaan ja lopullisesti 2 kuukauden kuluttua keskustelusta.

Keskustelujen mukana tallennamme yhteydenottajan IP-osoitteen. Teemme tämän siksi, että toisinaan keskusteluissa tulee esiin asioita, joiden takia joudumme tekemään lastensuojelu- tai rikosilmoituksen tai soittamaan hätäkeskukseen. IP-osoitteen avulla poliisi voi selvittää, mistä fyysisestä osoitteesta meihin on otettu yhteyttä.

Toisinaan keskusteluissa voi tulla esille myös muita, keskustelijan itse luovuttamia henkilötietoja. Säilytämme henkilötiedot ehdottoman luottamuksellisesti, emmekä koskaan edellä mainittuja hätätapauksia lukuun ottamatta luovuta niitä ulkopuolisille.

Saatamme kuitenkin luovuttaa otteita keskustelusta yhteistyökumppaneillemme tutkimus-, koulutus- ja kehittämistarkoituksiin, mutta poistamme tällaisista sisällöistä kaikki sellaiset tiedot, joiden avulla keskustelija on mahdollista tunnistaa.

Lisätietoja

Haluatko tietää lisää Pelastakaa Lasten chat-palveluiden tietoturvasta tai tietosuojasta? Ota yhteyttä palveluista vastaavaan esimieheen:

Antti Järventaus
antti.jarventaus@pelastakaalapset.fi